Privacyverklaring Edelsmid Marja Schilt

 

Edelsmid Marja Schilt kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Marja Schilt en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de Website aan Edelsmid Marja Schilt verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt.

1 Je naam

2 Je telefoonnummer

3 je mailadres

4 Je mailcontact

 

Waarom Edelsmid Marja Schilt deze gegevens nodig heeft?

Edelsmid Marja Schilt verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar een verzoek en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Edelsmid Marja Schilt je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met je gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Edelsmid Marja Schilt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer bewaard indien geen overeenkomst met je tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

Worden je gegevens gedeeld?

Edelsmid Marja Schilt verstrekt je persoonsgegevens nooit aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marjaschilt.nl.

 

Beveiliging

Edelsmid Marja Schilt neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Website van Edelsmid Marja Schilt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen

Edel- en Goudsmid atelier Marja Schilt  |  Oostzijde 381  |  1508 EP Zaandam  |  Mobiel: 06-40097671 |  Email: info@marjaschilt.nl  |  KvK. nr.: 34379035